ĐÀ NẴNG

6 Tháng Chín, 2018

Sự kiện nổi bật của BSOP tại Đà Nẵng tháng 9 năm 2018

Trong tháng 9 năm 2018 văn phòng BSOP tại Đà Nẵng tổ chức liên tiếp 2 hội thảo trong cùng 1 ngày. Tại đây, mỗi nhà đầu tư sẽ được giới thiệu về các chương trình đầu tư bất động sản hấp dẫn để định cư nhận quốc tịch châu Âu.