Định cư Mỹ

hệ thống giáo dục mỹ
30 Tháng Tám, 2018

Nét tổng quan về hệ thống giáo dục của Mỹ

Hệ thống giáo dục Mỹ là nơi đào tạo ra những sinh viên tài năng nhất thế giới. Các cấp học ở Mỹ đểu có chất lượng cao và đồng đều từ mầm non tới đại học.