HÀ NỘI

6 Tháng Chín, 2018

Sự kiện nổi bật của BSOP tại Hà Nội tháng 9 năm 2018

Trong tháng 9 năm 2018 văn phòng BSOP tại Hà Nội tổ chức 2 hội thảo lớn. Tại đây, mỗi nhà đầu tư sẽ được giới thiệu về các chương trình đầu tư bất động sản hấp dẫn để định cư nhận quốc tịch châu Âu.