Sự kiện

sự kiện nổi bật
6 Tháng Chín, 2018

Sự kiện nổi bật của BSOP tại TP.HCM tháng 9 năm 2018

Trong tháng 9 năm 2018 văn phòng BSOP tại thành phố Hồ Chính Minh tổ chức 2 hội thảo. Tại đây, mỗi nhà đầu tư sẽ được giới thiệu về các chương trình đầu tư bất động sản hấp dẫn để định cư nhận quốc tịch châu Âu.

sự kiện tháng 7
6 Tháng Bảy, 2018

Sự kiện nổi bật của BSOP trong tháng 7 năm 2018

Trong tháng 6/2018, BSOP tổ chức các buổi Hội thảo trên khắp cả nước, giới thiệu các nhà đầu tư về các chương trình định cư và đầu tư bất động sản hấp dẫn nhất ở các nước trên thế giới. Đặc biệt nhà đầu tư sẽ nhận được ưu đãi và món quà đặc biệt mà BSOP chỉ dành …