Cần làm gì để tránh bị lừa đảo khi tham gia đầu tư theo chương trình định cư?

Hiện nay có nhiều quốc gia đang triển khai chương trình định cư diện đầu tư dành cho công dân nước ngoài nhằm thu hút vốn đầu tư, nhân tài … về cho đất nước. Nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia chương trình này sẽ chi một số tiền đầu tư theo quy định và quyền lợi họ nhận được đó là sở hữu thẻ cư trú, quốc tịch thứ hai quyền lực.