Malta thực hiện các quy định Quốc tịch mới

Malta sẽ thực hiện các quy định cư trú mới dựa trên các khuyến nghị do Uỷ ban Châu Âu đưa ra để cấp quyền công dân cho người nước ngoài.