Canada – Quốc gia đáng sống nhất thế giới đứng đầu về tiếp nhận người nhập cư

Năm 2020, với những chính sách chăm lo toàn diện cho cuộc sống của người dân, định cư Canada – quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất. Đồng thời đây cũng là quốc gia cho phép lượng người nhập cư nhiều top đầu.