Golden Visa Bồ Đào Nha: Đình chỉ quyết định thay đổi các quy tắc 2020

Chính phủ Bồ Đào Nha định chỉ quyết định thay đổi các quy tắc theo đề xuất sửa đổi Ngân sách Nhà nước năm 2020 nhằm giữ được sức hút đầu tư bất động sản từ nước ngoài.