Golden Visa Bồ Đào Nha trở thành cánh cửa tốt nhất để có được quyền công dân châu Âu

Vừa qua, Chính phủ Síp đã thông báo đình chỉ chương trình đầu tư vào quốc tịch Síp. Việc tạm dừng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11.