Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của BSOP. BSOP luôn tôn trọng và cam kết sẽ giữ gìn và bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Để hiểu rõ hơn về những cam kết của chúng tôi và cách thức bảo vệ quyền lợi của khách hàng, xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây.

Những dữ liệu BSOP sẽ thu thập

Dưới đây là những dữ liệu BSOP sẽ thu thập, bao gồm thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân của Quý khách:

1. Thông tin cá nhân được cung cấp trực tiếp: Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ Quý khách, bao gồm thông tin nhận dạng hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân. Ví dụ như tên và địa chỉ email của Quý khách khi Quý khách liên hệ để được hỗ trợ khách hàng.

2. Nội dung do người dùng tạo: Nếu Quý khách và những người dùng khác của Dịch vụ BSOP tạo ra nội dung nhằm chia sẻ với các thành viên khác của cộng đồng BSOP, chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân của Quý khách, nếu có, chẳng hạn như tên.

3. Thông tin được thu thập tự động: Khi Quý khách sử dụng bất kỳ Ứng dụng hoặc API của BSOP, chúng tôi tự động thu thập thông tin từ Quý khách, bao gồm địa chỉ IP (được cắt để xóa vĩnh viễn thông tin vị trí cụ thể ngoài quốc gia, thành phố và mã bưu điện), ID người dùng BSOP.COM.VN.

4. Thông tin phi cá nhân: Một số thông tin được thu thập tự động có thể được coi là thông tin phi cá nhân, là thông tin ẩn danh, được tổng hợp hoặc không được xác định danh tính. Ví dụ như địa chỉ IP của Quý khách khi Quý khách đăng ký và sử dụng trang web của chúng tôi để xếp hạng hoặc cung cấp nhận xét về một trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng thông tin phi cá nhân vẫn ẩn danh.

BSOP sử dụng dữ liệu như thế nào?

BSOP.COM.VN sử dụng thông tin thu thập được từ hoặc liên quan đến người dùng cho mục đích phân tích, hoạt động và kinh doanh như sau:

 • Cung cấp và vận hành Dịch vụ BSOP.COM.VN cho cộng đồng người dùng, bao gồm hiển thị dữ liệu an toàn và danh tiếng về các trang web Quý khách truy cập.
 • Phát triển và cải thiện chức năng cũng như tính năng của Dịch vụ BSOP.COM.VN.
 • Phân tích cách những Quý khách tương tác với Dịch vụ BSOP.COM.VN, bao gồm theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.
 • Hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật, trả lời các thắc mắc của Quý khách và thông báo cho Quý khách về các cập nhật và khuyến mãi của BSOP.COM.VN.
 • Thực thi các Điều khoản Sử dụng, ngăn chặn việc sử dụng sai Dịch vụ BSOP.COM.VN và các hoạt động trái pháp luật, và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào trong trường hợp có tranh chấp về việc sử dụng Dịch vụ BSOP.COM.VN.
 • Tuân thủ các luật, quy định và yêu cầu từ các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan pháp luật.

Việc sử dụng Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi cá nhân của người dùng sẽ dựa trên lợi ích hợp pháp của BSOP.COM.VN trong việc nâng cao, cải thiện và quảng bá Dịch vụ BSOP.COM.VN và các sản phẩm khác, hoặc nếu được phép theo luật hiện hành, sự đồng ý ngụ ý của người dùng. BSOP.COM.VN đã đầu tư đáng kể vào các kỹ thuật ẩn danh, làm sạch và tổng hợp dữ liệu để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Các thông tin phi cá nhân sẽ được lưu trữ riêng biệt với mục đích chỉ để lưu trữ.

Chia sẻ dữ liệu đã thu thập với bên thứ ba

BSOP cam kết không chia sẻ Thông tin Cá nhân hoặc Thông tin Phi Cá nhân của Quý khách với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi:

1. Nội dung do người dùng tạo: Chúng tôi chỉ chia sẻ Nội dung do người dùng tạo mà Quý khách đã cung cấp trên các diễn đàn, nền tảng của BSOP với người dùng khác cho mục đích mà Quý khách mong muốn khi cung cấp thông tin.

2. Thực thi chính sách: Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân hoặc Thông tin Phi Cá nhân của Quý khách khi cần thiết để thực thi Chính sách bảo mật hoặc Điều khoản sử dụng của BSOP, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đó, hoặc để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thực tế hoặc bị nghi ngờ, hay các vi phạm bảo mật.

3. Bảo vệ Quyền và Bảo vệ Khiếu nại Hợp pháp: Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân hoặc Thông tin Phi Cá nhân của Quý khách khi cần thiết để thực hiện các quyền của BSOP, để bảo vệ trước các khiếu nại hoặc hành động pháp lý chống lại chúng tôi, hoặc bảo vệ sự an toàn, quyền hoặc tài sản của BSOP hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Giao dịch công ty: Trong trường hợp có giao dịch công ty (ví dụ: Quý khách một phần quan trọng của dự án của chúng tôi hoặc sáp nhập hay hợp nhất với một pháp nhân khác), bao gồm cả trong quá trình thương lượng về giao dịch đó. BSOP sẽ cố gắng yêu cầu pháp nhân đạt được hoặc giữ lại các quyền và nghĩa vụ như đã được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

5. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba:

– Liên kết đến các trang web bên ngoài: Trang web BSOP.COM.VN có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc Chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi khuyên Quý khách nên đọc kỹ Chính sách bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách và sử dụng nó chỉ cho các mục đích đã được đề cập trong Chính sách bảo mật này. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Cookie & Công cụ bên thứ ba

Khi sử dụng trang web, chúng tôi có thể sử dụng cookie để nhận dạng Quý khách. “Cookie” là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của Quý khách khi Quý khách truy cập trang web. Việc sử dụng cookie là thông lệ và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm giúp Quý khách điều hướng giữa các trang web, cho phép kích hoạt các tính năng tự động, ghi nhớ tùy chọn của Quý khách và cải thiện tương tác giữa Quý khách và dịch vụ của chúng tôi. Cookie cũng được sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm của Quý khách trên trang web.

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng nội dung hoặc công cụ của bên thứ ba như YouTube, Google Analytics hoặc nhúng thông tin từ các mạng xã hội như Facebook. Các bên thứ ba này có thể sử dụng và lưu trữ cookie trên thiết bị của Quý khách và thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của Quý khách, để tuân thủ quy định về quyền riêng tư của họ. Các cookie này có thể thu thập thông tin về tần suất truy cập trang web BSOP, trang web được truy cập và thời gian truy cập.

Để biết thêm thông tin về cookie của bên thứ ba, Quý khách có thể liên hệ với bên thứ ba đó. Nếu Quý khách muốn biết thêm thông tin về công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi sử dụng thông tin từ các bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để cải thiện dịch vụ của BSOP. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được từ Google Analytics với bất kỳ thông tin cá nhân nào thu thập được từ Quý khách.

Quý khách có thể gỡ bỏ cookie bằng cách thực hiện các hướng dẫn trên thiết bị của Quý khách để cài đặt tùy chọn của mình. Cookie của chúng tôi không cho phép truy cập hoặc kiểm soát thông tin khác trên máy tính của Quý khách. Nếu Quý khách muốn được thông báo khi cookie được thiết lập, Quý khách có thể cài đặt trình duyệt web của mình để cung cấp các thông báo như vậy.

Tính năng Không theo dõi

Trang Web BSOP.COM.VN không phản hồi với các tín hiệu của tính năng Không theo dõi.

Trách nhiệm của Quý khách đối với nội dung do người dùng tạo

Mọi nội dung do Quý khách tạo ra và cung cấp, bao gồm thông tin cá nhân của Quý khách hoặc thông tin cá nhân của bên thứ ba trong đó (bao gồm nhận xét, đề xuất, hình ảnh hoặc nội dung khác), có thể được bảo vệ bởi các quy định về dữ liệu, sở hữu trí tuệ và các quy định khác, và Quý khách phải chịu trách nhiệm đầy đủ về việc tuân thủ các quy định đó đối với nội dung do người dùng tạo ra. Khi bao gồm thông tin cá nhân của Quý khách hoặc của người khác trong bất kỳ nội dung do người dùng tạo ra mà Quý khách cung cấp, Quý khách phải thực hiện một cách cẩn thận và chịu trách nhiệm đầy đủ về việc tiết lộ và sử dụng thông tin đó cũng như bảo vệ quyền lợi của các bên thứ ba. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát nội dung do người dùng tạo ra và có quyền xóa bất kỳ phần nào trong đó theo quyết định riêng của chúng tôi.

Truyền dữ liệu, lưu trữ và bảo mật

Chúng tôi có thể cần chuyển thông tin của Quý khách đến các công ty, đơn vị hoặc đối tác liên kết của BSOP ở các địa điểm trên thế giới cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. BSOP cũng có thể chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, hoạt động dưới sự hướng dẫn của chúng tôi, những người có thể cần truy cập thông tin của Quý khách liên quan đến dịch vụ của họ thay cho chúng tôi. Trong những trường hợp này, việc chuyển Thông tin Cá nhân của Quý khách sẽ được thực hiện theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

BSOP sẽ phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyển giao Thông tin Cá nhân ra quốc tế đều đáp ứng tất cả các yêu cầu luật định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây có những rủi ro cố hữu và còn có các rủi ro bảo mật khác liên quan đến dữ liệu được lưu trữ. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của Quý khách. Tuy nhiên, BSOP sẽ nỗ lực hết sức, sử dụng mã hóa tiêu chuẩn ngành cùng với các công nghệ, phương pháp và kỹ thuật bảo mật để thu thập và lưu trữ thông tin thu thập được từ Quý khách một cách bảo mật và an toàn.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại các dữ liệu được thu thập theo Chính sách Bảo mật này khi cần thiết để hỗ trợ và thực hiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi như được mô tả ở đây, hoặc để tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc quy định pháp lý hiện hành nào như được nêu ở đây. Với các thông tin không liên quan đến cá nhân, chúng tôi có thể giữ lại thông tin đó trong một thời gian dài hơn.

Thông tin về trẻ vị thành niên

Nếu Quý khách chưa đủ 18 tuổi, hãy đọc Chính sách bảo mật này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý của Quý khách và đặt câu hỏi về những điều Quý khách không hiểu. Trẻ em dưới 13 tuổi không được phép sử dụng Dịch vụ của BSOP. Nếu chúng tôi biết rằng một người dùng dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó. Nếu Quý khách nghĩ rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại [email protected].

Liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ BSOP.COM.VN có thể chứa các liên kết đến trang web và ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm cả các nền tảng mạng xã hội. Việc truy cập và sử dụng các trang web và ứng dụng đó không thuộc quản lý của Chính sách bảo mật này mà được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của bên thứ ba tương ứng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin của các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba và khuyến khích Quý khách xem xét các chính sách bảo mật được cung cấp bởi các bên thứ ba đó.

Cập nhật và sửa đổi

Đôi khi, BSOP có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo cập nhật Chính sách trên trang web của chúng tôi BSOP.COM.VN và khuyến khích Quý khách thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này để cập nhật thông tin mới nhất. Lưu ý, ngày được ghi ở đầu Chính sách quyền riêng tư sẽ xác định thời điểm thực hiện các thay đổi gần đây nhất. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ BSOP.COM.VN sau khi cập nhật Chính sách Bảo mật này có hiệu lực, điều đó đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với các sửa đổi và cập nhật của Chính sách Bảo mật.

Mọi câu hỏi và đề xuất về Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

BSOP luôn hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến của Quý khách. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Cập nhật: 15h00 ngày 09/5/2023

Liên hệ làm việc với BSOP

Địa chỉ

 • Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà AP, 87 Trần Thái Tông, Cầu Giấy.
 • Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa Bitexco Nam Long – 63A Võ Văn Tần – P. Võ Thị Sáu, Quận 3.
 • Hải Phòng: Tầng 8, tòa nhà BIDV, Lô 30A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền.
 • Đà Nẵng: Phú Gia Compound, 144 Ông Ích Khiêm, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu.
 • Quảng Ninh: Vinhomes Dragon Bay Hạ Long, Phú Gia 3-21, Bến Đoan, Hòn Gai, Hạ Long.
 • Cyprus: Pakova Center, Block A, Office 205, Omirou & Nikis, Limassol.
 • Bồ Đào Nha: Tòa nhà Mapfre Seguros, Đường Gonçalo Cristóvão 347, 4000-270 Porto.

Giờ
Thứ hai – Thứ sáu: 8:00AM – 5:30PM
Thứ bảy: 08:00AM – 12:00AM

Giới thiệu về website

Đây là một nơi tốt để giới thiệu bản thân và trang web của bạn hoặc đưa ra các thông tin để người xem tin tưởng hơn.