Tin tức

Công ty tư vấn đầu tư và định cư quốc tế Bắc Sơn - đơn vị tư vấn hàng đầu Việt Nam

27 Tháng Mười Hai, 2019

Du xuân Châu Âu – Khảo sát đầu tư Bồ Đào Nha cùng nhà đầu tư Việt Nam

Nhằm tri ân các nhà đầu tư đã đồng hành cũng BSOP trong suốt một năm vừa qua, tạo bước nền để các nhà đầu tư đang quan tâm đến chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha được đến trực tiếp tại nơi để tìm hiểu đất nước, con người, y tế, giáo dục tại đất nước Bồ Đào Nha…, BSOP giới thiệu đến các nhà đầu tư Chương trình Du xuân – Khảo sát đầu tư Bồ Đào Nha 2020.

26 Tháng Mười Hai, 2019

So sánh các lựa chọn đầu tư quyền công dân năm 2020

Hiện nay, nhiều quốc gia đang cung cấp chương trình cư trú và quyền công dân, tuy nhiên, mỗi quốc gia sẽ có yêu cầu và lợi ích đầu tư khác nhau. Theo đó, tùy theo chương trình, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư vào một tùy chọn duy nhất hoặc trải đều khoản đầu tư trên một số tùy chọn khác nhau.