Tin tức

Công ty tư vấn đầu tư và định cư quốc tế Bắc Sơn - đơn vị tư vấn hàng đầu Việt Nam

28 Tháng Mười Một, 2019

Dễ dàng có được visa E-2 Hoa Kỳ thông qua đầu tư quốc tịch Grenada

Hiệp ước E-2 – Visa nhà đầu tư được ký giữa Grenada và Hoa Kỳ cho phép công dân Grenada điều hành một doanh nghiệp và cư trú tại Mỹ trong thời gian 5 năm. Do đó, các nhà đầu tư có thể đầu tư được quyền công dân của Grenada trước và nộp đơn xin visa Hoa Kỳ E2.