HỒ CHÍ MINH

sự kiện nổi bật
6 Tháng Chín, 2018

Sự kiện nổi bật của BSOP tại TP.HCM tháng 9 năm 2018

Trong tháng 9 năm 2018 văn phòng BSOP tại thành phố Hồ Chính Minh tổ chức 2 hội thảo. Tại đây, mỗi nhà đầu tư sẽ được giới thiệu về các chương trình đầu tư bất động sản hấp dẫn để định cư nhận quốc tịch châu Âu.