Định cư Hungary

giáo dục hungary
30 Tháng Tám, 2018

Tổng quan hệ thống giáo dục tại Hungary

Hệ thống giáo dục tại Hungary được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao của châu Âu. Đặc biệt bậc học đại học được giảng dạy bằng nhiều ngôn ngữ.