Định cư Mỹ

17 Tháng Tám, 2019

Có thể sử dụng Bitcoin đầu tư EB-5 không? EB-5 có chấp nhận Bitcoin?

Bitcoin Cash, Ethereum và Litecoin là những loại tiền ảo có thị phần lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Hiện nay, có rất nhiều người đang nắm giữ Bitcoin trong tay và muốn dùng để đầu tư EB-5. Vậy có thể sử dụng Bitcoin đầu tư EB-5 không?

30 Tháng Bảy, 2019

Đầu tư EB-5 có thay đổi lớn, tác động trực tiếp đến nhà đầu tư Việt

Từ năm 1993, chương trình EB-5 được đưa ra nhằm mang lại điều kiện thuận lợi cho người lao động Mỹ, thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ phát triển cộng đồng bằng cách thu hút nguồn vốn nước ngoài vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ khi ra đời cho đến nay, chương trình …